Kurs dostępny dla mojej (nie jedynej) grupy seminaryjnej

Przedmiot "Nauka o Organizacji" - 1 rok studiów Licencjackich kierunek Zarządzanie