Poradnik dla doktorantów Uniwersytetu Śląskiego utworzony na podstawie:

Uchwały nr 229/2014 (paragraf 7a) z dnia 2014-03-18 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów i programów studiów doktoranckich.