Kurs dla zagranicznych lektorów języka polskiego jako obcego umożliwiający naukę tworzenia materiałów do nauczania zdalnego.

Kurs języka polskiego na poziomie A0/A1

Ciekawe zadania, dużo nowej leksyki, filmy z dialogami, słownik obrazkowy, wszystko co pomoże w nauce języka polskiego!

Kurs języka polskiego na poziomie B1. Rozumienie tekstu pisanego. Integracja kompetencji.

Materials devoted to the architectural issues are dedicated to the participants of the preparatory course organized by the Chair of International Polish Studies at the University of Silesia.

Celem modułu Teksty i konteksty jest podniesienie umiejętności w zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury (teksty literackie, paraliterackie, dokumenty źródłowe, naukowe, teksty ikoniczne). Student zapoznaje się z różnego typu metodami interpretacji, zostaje wyposażony w umiejętność korzystania z narzędzi interpretacyjnych przypisanych konkretnej metodzie interpretacji. Uczy się argumentacji, wyczulony zostaje na wielość interpretacji. Zyskuje umiejętności porównawcze.