Kurs obejmuje powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego w kontekście przygotowania kandydata do egzaminu certyfikującego z języka francuskiego na poziomie B2. Proponowane quizy, zadania on-line, ćwiczenia obejmujące rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstu pisanego oraz bogate zasoby leksykalne pozwolą kandydatom na swobodne i indywidualnie zaplanowane powtórzenie materiału oraz udoskonalenie kompetencji językowych wymaganych na poziomie B2. Zapraszamy!

Próbny test z języka rosyjskiego na poziomie B2 - Проверочный экзамен на уровне Б2 - przeznaczony jest dla studentów Uniwersytetu Śląskiego i ma za zadanie pomóc kandydatom w zapoznaniu się ze specyfiką egzaminu certyfikującego. Pokazuje strukturę egzaminu i jego poszczególne części wraz z przykładowymi zadaniami.

Próbny test z języka niemieckiego na poziomie B2, przeznaczony dla studentów UŚ,  pozwala kandydatom na zapoznanie się ze strukturą egzaminu, z formułą i celami poszczególnych jego części oraz z przykładowymi zadaniami wpisującymi się w kontekst zagadnień gramatyczno-leksykalnych przewidzianych przez Radę Europy dla poziomu B2.

Próbny test z języka francuskiego na poziomie B2 pozwala kandydatowi na zapoznanie się ze strukturą egzaminu, z formułą i celami poszczególnych jego części oraz z przykładowymi zadaniami wpisującymi się w kontekst zagadnień gramatyczno-leksykalnych przewidzianych dla poziomu B2.

Kurs MOCK EXAMINATION B2 jest przeznaczony dla studentów Uniwersytetu Śląskiego i ma za zadanie pomóc kandydatom w zapoznaniu się ze specyfiką egzaminu certyfikującego B2 z języka angielskiego oraz pomóc w lepszym przygotowaniu do poszczególnych zadań. Okres uczestnictwa maksymalnie 240 dni.