Celem kursu jest zapoznanie  uczestników z teorią grafów oraz pokazanie ich zastosowań w różnych dziedzinach nauki.

Celem kursu jest zdobycie umiejętności niezbędnych do projektowania ankiety, gromadzenia danych i opracowywania wyników i wyciągania wniosków z przeprowadzonych badań.