Celem kursu jest zapoznanie doktorantów z szerokim spektrum współczesnych problemów związanych z etyką badań. W szczególności przedmiot obejmie normy dotyczące plagiatu i dobrej praktyki naukowej, a także normy i wymogi prawne dotyczące ochrony uczestników badań i przetwarzania danych osobowych.