Celem modułu Teksty i konteksty jest podniesienie umiejętności w zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury (teksty literackie, paraliterackie, dokumenty źródłowe, naukowe, teksty ikoniczne). Student zapoznaje się z różnego typu metodami interpretacji, zostaje wyposażony w umiejętność korzystania z narzędzi interpretacyjnych przypisanych konkretnej metodzie interpretacji. Uczy się argumentacji, wyczulony zostaje na wielość interpretacji. Zyskuje umiejętności porównawcze.