Celem przedmiotu jest analiza istoty dziedzictwa przemysłowego i jego wartości, szczególnie w kontekście możliwości ponownego wykorzystania, w tym dla potrzeb turystyki i kultury. Studenci poznają historię procesu uprzemysłowienia i deindustrializacji oraz ich konsekwencje. Zapoznają się z definicjami i atrybutami zjawiska oraz teoretycznymi modelami. Ekonomiczny i społeczny potencjał dziedzictwa przemysłowego zaprezentowany zostanie poprzez analizę studiów przypadków z różnych krajów Europy. Kończąc kurs studenci będą potrafili wskazywać i analizować konkretne przykłady reprezentujące dziedzictwo przemysłowego, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym.