Kurs języka polskiego na poziomie B1. Rozumienie tekstu pisanego. Integracja kompetencji.