Kurs przeznaczony dla studentów II stopnia kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w ramach ogólnoakademickiej oferty dydaktycznej.