Celem modułu jest wprowadzenie w problematykę pisania tekstów naukowych. Studenci poznają podstawową terminologię związaną z pracą naukową i jej strukturą, problemy selekcji literatury naukowej oraz wybrane style opisu bibliograficznego (style cytowań). Ponadto przedstawione będą etapy przygotowania artykułu naukowego oraz zasady wyboru czasopisma do publikacji.