Celem kursu jest zdobycie umiejętności niezbędnych do projektowania ankiety, gromadzenia danych i opracowywania wyników i wyciągania wniosków z przeprowadzonych badań.