Celem kursu jest zapoznanie  uczestników z teorią grafów oraz pokazanie ich zastosowań w różnych dziedzinach nauki.