Kurs obejmuje powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego w kontekście przygotowania kandydata do egzaminu certyfikującego z języka francuskiego na poziomie B2. Proponowane quizy, zadania on-line, ćwiczenia obejmujące rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstu pisanego oraz bogate zasoby leksykalne pozwolą kandydatom na swobodne i indywidualnie zaplanowane powtórzenie materiału oraz udoskonalenie kompetencji językowych wymaganych na poziomie B2. Zapraszamy!