Próbny test z języka niemieckiego na poziomie B2, przeznaczony dla studentów UŚ,  pozwala kandydatom na zapoznanie się ze strukturą egzaminu, z formułą i celami poszczególnych jego części oraz z przykładowymi zadaniami wpisującymi się w kontekst zagadnień gramatyczno-leksykalnych przewidzianych przez Radę Europy dla poziomu B2.