Próbny test z języka francuskiego na poziomie B2 pozwala kandydatowi na zapoznanie się ze strukturą egzaminu, z formułą i celami poszczególnych jego części oraz z przykładowymi zadaniami wpisującymi się w kontekst zagadnień gramatyczno-leksykalnych przewidzianych dla poziomu B2.