KURS "ENGLISH FOR LAWYERS" jest przeznaczony dla studentów prawa i innych kierunków zainteresowanych zagadnieniami z dziedziny prawa.