Kurs przeznaczony dla studentów anglistyki (biznes).