Kurs języka francuskiego na poziomie podstawowym dla studentów polonistyki.