Kurs z zakresu prawniczego języka angielskiego przeznaczony dla studentów prawa