studia magisterskie uzupełniające  - rok 1; ćwiczenia 30h