Przedmiot "Nauka o Organizacji" - 1 rok studiów Licencjackich kierunek Zarządzanie