Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów kierunków nieprawniczych z podstawowymi pojęciami i instytucjami prawnymi. Tematyka zajęć zakłada nabycie przez studentów elementarnej wiedzy w zakresie prawoznawstwa oraz wybranych nauk prawnych, jak również wypracowanie podstawowych umiejętności poszukiwania przepisów oraz posługiwania się specjalistyczną terminologią.