Jak znaleźć platformę swojego wydziału?

Aby otworzyć wybraną platformę e-learningową wydziału, należy przejść na stronę z platformami e-learningowymi Uniwersytetu Śląskiego, dostępną na stronie Centrum Kształcenia na Odległość, a następnie wybrać z górnego menu opcję platformy.