JĘZYK FRANCUSKI A1.1  - ROK I / SEMESTR ZIMOWY - GRUPY MGR AGATY ADAMCZYK-GZARY

Kurs  dla studentów 1. roku  (semestr zimowy) zawierający zasoby gramatyczno-leksykalne opracowane dla poziomu początkującego, przewidziany jest jako zbiór materiałów pomocniczych oraz obszernych dodatkowych ćwiczeń dla osób rozpoczynających naukę języka francuskiego na poziomie A1 w oparciu o "Alter Ego A1 PLUS" (Hachette).

JĘZYK FRANCUSKI A1.1  - ROK II / SEMESTR ZIMOWY - GRUPY MGR AGATY ADAMCZYK-GZARY

Kurs  dla studentów 2. roku  (semestr zimowy) zawierający zasoby gramatyczno-leksykalne opracowane dla poziomu początkującego, przewidziany jest jako zbiór materiałów pomocniczych oraz obszernych dodatkowych ćwiczeń dla osób rozpoczynających naukę języka francuskiego na poziomie A1 w oparciu o "Alter Ego A1 PLUS" (Hachette).

TESTY ZALICZENIOWE Z J.FRANCUSKIEGO

LEKTORAT REALIZOWANY ZDALNIE W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO


KURS DO REALIZACJI LEKTORATU W TRYBIE ZDALNYM W OKRESIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH - GRUPY DR BOŻENY CZEKAŃSKIEJ-MIREK

KURS DO REALIZACJI LEKTORATU W TRYBIE ZDALNYM 2019/2020 - GRUPY MGR AGATY ADAMCZYK-GZARY

Kurs zawierający zasoby gramatyczno-leksykalne opracowane dla poziomu początkującego, przewidziany jest jako zbiór materiałów pomocniczych oraz obszernych dodatkowych ćwiczeń dla osób rozpoczynających naukę języka francuskiego na poziomie A1 w oparciu o "Alter Ego A1 PLUS" (Hachette).

Kurs Français A2 przeznaczony dla studentów realizujących lektorat na poziomie docelowym A2.

KURS DO REALIZACJI LEKTORATU W TRYBIE ZDALNYM

Kurs pozwala na zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa i administracji krajów frankofońskich. Poruszane aspekty wpisują się w kontekst rosnącego zapotrzebowania na prawnika posługującego się językiem obcym nie tylko na poziomie ogólnym, ale i specjalistycznym. Prezentowane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, karnego, prawa pracy i innych, bogate materiały autentyczne stanowiące przełożenie teorii na praktykę, wzbogacone licznymi testami sprawdzającymi zrozumienie tematu i jego przyswojenie przez uczestnika kursu, pozwolą mu na poszerzenie nie tylko znajomości samych struktur i zasobów leksykalnych j.francuskiego jako języka obcego, ale i poszerzą jego wiadomości w zakresie realiów administracyjno-prawnych krajów frankofońskich.