Język hiszpański zawodowy dla studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.