JĘZYK FRANCUSKI A2 - semestr 1 2020/21
grupy mgr A. Adamczyk - Gzary

Lektorat w trybie zdalnym

TESTY ZALICZENIOWE 2020/21
grupy mgr A. Adamczyk - Gzary


WARSZTATY J.FRANCUSKIEGO MU W TRYBIE ZDALNYM 2020/21
grupy mgr Agaty Adamczyk-Gzary

Lektorat w trybie zdalnym

JĘZYK FRANCUSKI A1.1  - ROK I / SEMESTR ZIMOWY -
grupy mgr A.Adamczyk-Gzary

Kurs  dla studentów 1. roku  (semestr zimowy) przeznaczony do realizacji lektoratu w formie zdalnej. Kurs zawiera zasoby gramatyczno-leksykalne opracowane dla poziomu początkującego i przewidziany jest jako zbiór materiałów pomocniczych oraz obszernych dodatkowych ćwiczeń dla osób rozpoczynających naukę języka francuskiego na poziomie A1 w oparciu o "Alter Ego A1 PLUS" (Hachette).

JĘZYK FRANCUSKI A1.3 - semestr 3. 2020/21
grupy mgr A. Adamczyk - Gzary

Lektorat w trybie zdalnym

TESTY ZALICZENIOWE Z J.FRANCUSKIEGO

LEKTORAT REALIZOWANY ZDALNIE W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO


KURS DO REALIZACJI LEKTORATU W TRYBIE ZDALNYM W OKRESIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH - GRUPY DR BOŻENY CZEKAŃSKIEJ-MIREK

JĘZYK FRANCUSKI B1  2020/21
grupy mgr A. Adamczyk - Gzary

Lektorat w trybie zdalnym

Kurs pozwala na zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa i administracji krajów frankofońskich. Poruszane aspekty wpisują się w kontekst rosnącego zapotrzebowania na prawnika posługującego się językiem obcym nie tylko na poziomie ogólnym, ale i specjalistycznym. Prezentowane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, karnego, prawa pracy i innych, bogate materiały autentyczne stanowiące przełożenie teorii na praktykę, wzbogacone licznymi testami sprawdzającymi zrozumienie tematu i jego przyswojenie przez uczestnika kursu, pozwolą mu na poszerzenie nie tylko znajomości samych struktur i zasobów leksykalnych j.francuskiego jako języka obcego, ale i poszerzą jego wiadomości w zakresie realiów administracyjno-prawnych krajów frankofońskich.