JĘZYK NIEMIECKI - TESTY ZALICZENIOWE 2019/2020

LEKTORAT REALIZOWANY W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Proponowany kurs pozwala na zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa i administracji krajów niemieckojęzycznych. Poruszane aspekty wpisują się w kontekst rosnącego zapotrzebowania na prawnika posługującego się językiem obcym nie tylko na poziomie ogólnym, ale i specjalistycznym. Prezentowane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, karnego, prawa pracy i innych, bogate materiały autentyczne stanowiące przełożenie teorii na praktykę, wzbogacone licznymi testami sprawdzającymi zrozumienie tematu i jego przyswojenie przez uczestnika kursu, pozwolą mu na poszerzenie nie tylko znajomości samych struktur i zasobów leksykalnych j. niemieckiego jako języka obcego, ale i pogłębią jego wiadomości w zakresie realiów administracyjno-prawnych ww. krajów. Zapraszam nie tylko studentów Wydziału Prawa i Administracji, lecz także wszystkich zainteresowanych, także doktorantów i uczestników studiów podyplomowych.

Celem kursu jest opanowanie słownictwa specjalistycznego z zakresu marketingu i reklamy. Studenci poznają metody wprowadzania produktu na rynek, reklamy i promocji. Program kursu obejmuje zasady polityki produktu, ustalania ceny, kanałów dystrybucji.