Testy poziomujące z języków obcych dla studentów rejestrujących się na lektorat języka obcego prowadzony przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

W razie pytań prosimy o kontakt
tel.: 32 3591817, mail: lektorat@us.edu.pl. Strona: spnjo.us.edu.pl

   UWAGA! KLUCZ DOSTĘPU
do testów poziomujących

 KODY DOSTĘPU DO TESTU - PASMO MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

W
Y
D

Z
I
A
Ł

KIERUNEK

S
T
O
P
I
E
Ń

Rok studiów
stacjonarnych
I stopnia, od którego
studenci rozpoczynają
lektorat

KLUCZ DOSTĘPU: studia stacjonarne

KLUCZ DOSTĘPU: studia niestacjo-
narne

W
B
i
O
Ś

Biologia

I

od II roku

011

 

Biologia

II

 

012

 

Biotechnologia

I

od II roku

013

 

Biotechnologia

II

 

014

 

Ochrona Środowiska

I

od II roku

015

 

Ochrona Środowiska

II

 

016

 

W
M
F
i
C
h

Biofizyka

I

od II roku

031

 

Biofizyka

II

 

032

 

Chemia

I

od I roku

033

 

Chemia

II

 

034

 

Ekonofizyka

I

od II roku

035

 

Ekonofizyka

II

 

036

 

Fizyka

I

od II roku

037

 

Fizyka

II

 

038

 

Fizyka medyczna

I

od II roku

039

 

Informatyka stosowana

I

od I roku

0311

 

Matematyka

I

od II roku

0312

03012

Matematyka

II

 

0313

03013

Mikro i nanotechnologia

I

od I roku

0310

 

Technologia chemiczna

I

od I roku

0314

 

W
N
o
Z

Geofizyka

I

od I roku

041

 

Geofizyka

II

 

042

 

Geografia

I

od I roku

043

0403

Geografia

II

 

044

0404

Geologia

I

od I roku

045

 

Geologia

II

 

046

 

Geologia stosowana

I

od I roku

047

 

Inżynieria zagrożeń środowiskowych

I

od I roku

048

 

Turystyka

II

 


0409

Doktoranci
WNoZ i KNOW (Interdyscyplinarne Studia Polarne)

III

różne lata

PhD-2015

W
I
i
N
o
M

Informatyka

I

od I roku

081

0801

Inżynieria biomedyczna

I

od I roku

083


Inżynieria materiałowa

I

od I roku

084

 

Inżynieria materiałowa

II


085

 

Mechatronika

I

od I roku

086

 

   UWAGA! KLUCZ DOSTĘPU
do testów poziomujących

 KODY DOSTĘPU DO TESTU - PASMO SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNE

WYDZ
I

KIERUNEK

S
T
O
P
I
E
Ń

Rok studiów stacjonarnych
 I stopnia, od którego studenci rozpoczynają lektorat

KLUCZ DOSTĘPU: studia stacjo- narne

KLUCZ DOSTĘPU: studia niestacjo- narne

WF
i
l.

Architektura informacji

I

 

021

 

Filologia klasyczna

I

od I roku

022

 

Filologia klasyczna

II

 

023

 

Filologia polska

I

od I roku

024

 

Filologia polska

II

 

025

 

Informacja naukowa
i bibliotekoznawstwo

I

od I roku

026

0206

Informacja naukowa
i bibliotekoznawstwo

II

 

027

0207

Komunikacja promocyjna i kryzysowa

I

od I roku

029

 

Kulturoznawstwo

I

od I roku

0210

02010

Kulturoznawstwo

II

 

0211

02011

Kultury mediów

I

od I roku

0212

02012

Kultury mediów

II

 

0213

02013

Logopedia

I

od I roku

0218

 

Mediteranistyka

I

od I roku

0214

 

Międzynarodowe studia polskie

I

od I roku

0215

 

Międzynarodowe studia polskie

II

  

0216

 

Sztuka pisania

I

od I roku

0217

 

W
N
S

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

I

od I roku

051

0501

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

II

 

052

0502

Doradztwo filozoficzne
i coaching

I

od I roku

053

0503

Doradztwo filozoficzne
i coaching

II

 

054

0504

Doradztwo polityczne
i publiczne

I

od I roku

056

0506

Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna

I

od I roku

057

0507

Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna

II

 

058

0508

Filozofia

I

od I roku

059

0509

Filozofia

II

 

0510

05010

Historia

I

od I roku

0511

05011

Historia

II

 

0512

05012

Historia sztuki

I

od I roku

0513

05013

Kognitywistyka

I

od I roku

0514

05014

Kognitywistyka

II

 

0523

05023

Politologia

I

od I roku

0515

05015

Politologia

II

 

0516

05016

Polityki miejskie i doradztwo publiczne

II

 

0524

05024

Praca socjalna

I

od I roku

0517

05017

Praca socjalna

II

 

0518

05018

Socjologia

I

od I roku

0519

05019

Socjologia

II

 

0520

05020

Środkowoeuropejskie studia historyczne

II

 

0521 


Turystyka historyczna

I

od I roku

0522

05022

W
P
i
P
s

Arteterapia

I

od I roku

061

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

JM

od I roku

067

 

Pedagogika specjalna

JM

od I roku

062

0602

Pedagogika

I

od I roku

063

0603

Pedagogika

II

 

064

0604

Psychologia

JM

od I roku

065

0605

Zarządzanie zasobami ludzkimi

I

od I roku

066

0606

W
P
i
A

Administracja

I

od I roku

071

0701

Administracja

II

 

072

0702

Prawo

JM

od I roku

073

0703-1
(dla grup weekendowych)
0703-2
(dla grup piątkowych)

Przedsiębiorczość

I

od I roku

074

0704

Przedsiębiorczość

II

 

075

0705

Doktoranci WPiA

III

od III roku

WPiA2015

W
R
i
T
v

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

I

od I roku

091

0901

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

II

 

092

0902

Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego
i fotografia

JM

od I roku

093

 

Reżyseria

I

od I roku

094

 

Reżyseria

II

 

095

 

W
T
l.

Nauki o rodzinie

I

od I roku

111

1101

Nauki o rodzinie

II

 

112

1102

Teologia

JM

od I roku

113

1103

 

   UWAGA! KLUCZ DOSTĘPU
do testów poziomujących

 KODY DOSTĘPU DO TESTU - PASMO CIESZYŃSKIE

W
Y
D
Z
I
A
Ł

KIERUNEK

S
T
O
P
I
E
Ń

Rok studiów stacjonarnych
 I stopnia, od którego studenci rozpoczynają lektorat

KLUCZ DOSTĘPU: studia stacjonarne

KLUCZ DOSTĘPU:
studia niestacjonarne

W
E
i
N
o
E

Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

 

I

od I roku

127

 

Edukacja kulturalna

I

od I roku

128

1208

Etnologia

I

od I roku

121

1201

Etnologia

II

 

122

1202

Pedagogika

I

od I roku

123

1203

Pedagogika

II

 

124

1204

Pedagogika osób niepełnosprawnych
z arteterapią

II

 

126

1206

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

JM

od I roku

125

 

Pedagogika specjalna

JM

od I roku

1210

 

 

W
A
r
t.

Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych

I

od I roku

131


Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych

II

 

132

 

Edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej

I

od I roku

133


Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

II

 

134


Grafika

JM

od I roku

137

1307

Malarstwo i projekty interdyscyplinarne

II

 

139

 

Muzyka w multimediach

I

od I roku

138

 

Projektowanie gier
i przestrzeni wirtualnej

I

od I roku

135

1305

Projektowanie gier
i przestrzeni wirtualnej

II

 

136

1306

   UWAGA! KLUCZ DOSTĘPU
do testów poziomujących

 KODY DOSTĘPU DO TESTU - NEOFILOLOGIA oraz ISM

P
A
S
M
O

KIERUNEK

S
T
O
P
I
E
Ń

Rok studiów stacjonarnych
 I stopnia, od którego studenci rozpoczynają zajęcia

KLUCZ DOSTĘPU: studia stacjo- narne

KLUCZ DOSTĘPU: studia niestacjo- narne

N
E
O
F
I
L
O
L
O
G
I
A

Filologia rosyjska I st.
(spec: tłumaczeniowa,
język rosyjski w turystyce,
język biznesu)

I

od I roku

02100

 

Filologia rosyjska I st.
(spec.: języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim)

I

od I roku

02103

 

Filologia rosyjska I st.
(spec: tłumaczeniowa,
język biznesu)

II

od I roku

02101

 

Fil. Wschodniosłowiańska
I st. I rok studiów
(mgr K. Gronowska)

I

od I roku


02102 

Na kierunkach neofilologicznych lektorat zapewnia Wydział

 

Niniejszy test poziomujący obowiązuje jedynie na wyraźne polecenie prowadzącego

U
Ś

Indywidualne Studia Międzyobszarowe

 

 

381

 

Test poziomujący dla doktorantów Szkoły Doktorskiej UŚ