Test poziomujący dla doktorantów Szkoły Doktorskiej UŚ i Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej w UŚ

Testy poziomujące z języków obcych dla studentów rejestrujących się na lektorat języka obcego prowadzony przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Sprawdź swój klucz dostępu, rozwijając odpowiednie pasmo językowe (poniżej )

kliknij w link "Testy poziomujące z języków obcych: lektoraty 2022/2023" (powyżej)


W razie pytań prosimy o kontakt
tel.: 32 3591817, mail: lektorat@us.edu.pl. strona: spnjo.us.edu.pl


UWAGA! KOD DOSTĘPU do testów poziomujących
Wydział Nauk Przyrodniczych, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

 KLUCZE DOSTĘPU - PASMO MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

WYDZIAŁ

KIERUNEK

STUDIA DZIENNE

STUDIA
ZAOCZNE

STOPIEŃ

I-szy; JM

KLUCZ

rozpoczęcie modułu 1.

II-gi
KLUCZ

rozpoczęcie
modułu
dodat.

Wydział

Nauk

Przyrodniczych

Biologia

W2S101

rok I sem. 2

W2S201

rok I


Biotechnologia

W2S102

rok I sem. 2

W2S202

rok I


Geografia

W2S103

rok I

W2S203

rok I


Geologia

W2S104

rok I

W2S204

rok I


Geologia stosowana

W2S105

rok I

W2S205

rok I


Inżynieria zagrożeń środowiskowych

W2S106

rok I

 

rok I


Ochrona środowiska

W2S107

rok I sem. 2

W2S207

rok I


Turystyka

 

 

W2S208

rok I


Wydział

Nauk

Ścisłych

i Technicznych

Biofizyka

W4S101

rok II

 Chemia

W4S102

rok I

 Fizyka

W4S103

rok II

 Fizyka medyczna

W4S104

rok II

 Informatyka

W4S105

rok I

 


W4N105

Informatyka stosowana

W4S106

rok I

 Inżynieria biomedyczna

W4S107

rok I

 Inżynieria materiałowa

W4S108

rok I

W4S208

rok I


Matematyka

W4S109

rok II

W4S209

rok I

W4N109

Mechatronika

W4S110

rok I

W4S210

rok I


Mikro i nanotechnologia

W4S111

rok II

 Technologia chemiczna

W4S112

rok I

 UWAGA! KOD DOSTĘPU ↓do testów poziomujących↓
Wydział Humanistyczny, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Teologiczny, Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego.

 KLUCZE DOSTĘPU - PASMO SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNE

WYDZIAŁ

KIERUNEK

STUDIA DZIENNE

STUDIA
ZAOCZNE

STOPIEŃ

I-szy; JM
KLUCZ

rozpoczęcie modułu 1.

II-gi
KLUCZ

rozpoczęcie
modułu
dodat.

Wydział

Humanistyczny

Architektura informacji

W1S101

rok I

 


 

Doradztwo filozoficzne i coaching

W1S102

rok I

 

 

W1N102

Filologia polska

W1S103

rok I

W1S203

rok I

 

Filozofia

W1S104

rok I

 

 

W1N104

Historia

W1S105

rok I

 

 

W1N105

Historia sztuki

W1S106

rok I

 

 

W1N106

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

W1S107

rok I

 

 

 

W1N107

Kognitywistyka

W1S108

rok I

 

 

W1N108

Komunikacja cyfrowa

W1S109

rok I

 


 

Komunikacja promocyjna i kryzysowa

W1S110

rok I

 


 

Kulturoznawstwo

W1S111

rok I

W1S211

rok I

 

Kultury mediów

W1S112

rok I

W1S212

rok I

 

Logopedia

W1S113

rok I

 


 

Międzynarodowe studia polskie

W1S114

rok I

 


 

Sztuka pisania

W1S115

rok I

 


 

Turystyka historyczna

W1S116

rok I

 Wydział

Nauk

Społecznych

Arteterapia

W3S101

rok I

 

 


Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

W3S102

rok I

 

 

W3N102

Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji

W3S113

rok I

W3S213

rok I

 

Doradztwo polityczne i publiczne

W3S103

rok I

 

 


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

W3S104

rok I

 

 

W3N104

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna JM

W3S105

rok I

 

W3S207

rok IV sem. 7

W3N105

Pedagogika specjalna JM

W3S106

rok I

 

W3S207

rok IV sem. 7

W3N106

Pedagogika

W3S107

rok I

W3S207

rok I

I st. W3N107
II st. W3N207

Politologia

W3S108

rok I

 

 

W3N108

Praca socjalna

W3S109

rok I

 

 

W3N109

Psychologia JM

W3S110

rok I

W3S210

rok IV sem. 7

I st. W3N110

dodat. W3N210

Socjologia

W3S111

rok I

 

 

W3N111

Zarządzanie zasobami ludzkimi

W3S112

rok I

 

 

W3N112

Wydział

Prawa

i Administracji

Administracja

W5S101

rok I

 

 

W5N101

Prawo JM

W5S102

rok I

 

 

W5N102_pt
W5N102_we

Przedsiębiorczość

W5S103

rok I

 

 

W5N103

Wydział Teologiczny

Nauki o rodzinie

W7S101

rok I

 


 

Teologia JM

W7S102

rok I

 


 

Teologia pastoralna JM

W7S103

rok I

 


 

Szkoła Filmowa

im. Krzysztofa Kieślowskiego

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

W8S101

rok I

W8S201

rok I

I st. W8N101

II st. W8N201

Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia JM

W8S102

rok I

W8S202

rok III sem. 5

 

Reżyseria

W8S103

rok I

W8S203

rok I

 


UWAGA! KOD DOSTĘPU do testów poziomujących

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

 KLUCZE DOSTĘPU - PASMO CIESZYŃSKIE

WYDZIAŁ

KIERUNEK

STUDIA DZIENNE

STUDIA
ZOCZNE

STOPIEŃ

I-szy; JM
KLUCZ

Rozpoczęcie
modułu 1.

II-gi
KLUCZ

rozpoczęcie
modułu
dodat.

Wydział

Sztuki

i Nauk

o Edukacji

Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

W6S101

I

 


 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

W6S102

I

W6S202

I

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

W6S103

I

W6S203

I

 

Edukacja kulturalna

 

 

W6S211

I

 

Etnologia i antropologia kulturowa

W6S104

I

W6S204

I

 

Grafika JM

W6S105

I

 


 

Muzyka w multimediach

W6S106

I

 


 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna JM

W6S107

I

 

 

W6N107

Pedagogika

W6S108

I

W6S208

rok I sem. 7

I st. W6N108

II st. W6N208

Pedagogika specjalna JM

W6S109

I

W6S209

rok I sem. 7

W6N109

Pedagogika osób
niepełnosprawnych z arteterapią

 

 

 

 

W6N210

Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej

W6S111

I

W6S211

I

 UWAGA! KOD DOSTĘPU do testów poziomujących

 KLUCZE DOSTĘPU - NEOFILOLOGIA oraz ISM

WYDZIAŁ

KIERUNEK

STOPIEŃ

ROK rozp.
Modułu I

STUDIA
DZIENNE

STUDIA
ZOCZNE

NEOFILOLOGIA

Filologia rosyjska I st.
(spec: tłumaczeniowa)

I

rok I

W1S1001

 

Filologia germańska I st.
(język niemiecki od podstaw, spec. tłumaczeniowa, spec. nauczycielska)

I

rok I

W1S1004

 

Filologia rosyjska I st.
(spec.: języki stosowane: język rosyjski
z językiem angielskim)

I

rok I

W1S1002

 

Filologia angielska, romańska i słowiańska I st.

I

rok I

W1S1003

 

Indywidualne Studia Międzyobszarowe

wg. siatki

wg. siatki

W38S101