Test poziomujący dla doktorantów Szkoły Doktorskiej UŚ i Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej w UŚ

Testy poziomujące z języków obcych dla studentów rejestrujących się na lektorat języka obcego w październiku (dostęp od 1.08.2023 r.)
oraz dla studentów rozpoczynających kształcenie językowe w semestrze letnim (dostęp od 15.10.2023 r.)

Sprawdź swój klucz dostępu, rozwijając odpowiednie pasmo językowe (poniżej )

Przejdź do testów klikając w podlinkowany tytuł "Testy poziomujące z języków obcych: lektoraty 2023/2024" (powyżej)


W razie pytań prosimy o kontakt
tel.: 32 3591817, mail: lektorat@us.edu.pl. strona: https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/


UWAGA! KLUCZ DOSTĘPU do testów poziomujących dla studentów którzy rozpoczynają lektorat w semestrze zimowym (od 02.10.2023 r)

WYDZIAŁ

STOPIEŃ

Forma studiów

KLUCZ

DOSTĘPU

KIERUNEK

Język lektoratu

W1

Wydział Humanistyczny

pierwszego stopnia

stacjonarne

W1S103

Filologia polska

Moduł język obcy

drugi stopień

stacjonarne

W1S203

Filologia polska

 

pierwszego stopnia

stacjonarne

W1S105

Historia

Moduł język obcy

pierwszego stopnia

niestacjonarne

W1N103

Historia

Moduł język obcy

pierwszego stopnia

stacjonarne

W1S107

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Moduł język obcy

pierwszego stopnia

niestacjonarne

W1N107a

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Moduł język obcy

pierwszego stopnia

stacjonarne

W1S109

Komunikacja cyfrowa

Moduł język obcy

drugi stopień

stacjonarne

W1S211

Kulturoznawstwo

 

pierwszego stopnia

stacjonarne

W1S112

Kultury mediów

Moduł język obcy

drugi stopień

stacjonarne

W1S212

Kultury mediów

 

pierwszego stopnia

stacjonarne

W1S113

Logopedia

Moduł język obcy

pierwszego stopnia

stacjonarne

W1S114

Międzynarodowe studia polskie

Moduł język obcy

W2

Wydział Nauk Przyrodniczych

drugi stopień

stacjonarne

W2S201

Biologia

Moduł język angielski

drugi stopień

stacjonarne

W2S202

Biotechnologia

Moduł język angielski

drugi stopień

stacjonarne

W2S203

Geografia

 

pierwszego stopnia

stacjonarne

W2S104

Geologia

Moduł język angielski

drugi stopień

stacjonarne

W2S204

Geologia

 

pierwszego stopnia

stacjonarne

W2S105

Geologia stosowana

Moduł język angielski

drugi stopień

stacjonarne

W2S205

Geologia stosowana

 

drugi stopień

stacjonarne

W2S206

Ochrona środowiska

Moduł język angielski

drugi stopień

stacjonarne

W2S207

Turystyka

Moduł język angielski

W3

Wydział Nauk Społecznych

pierwszego stopnia

stacjonarne

W3S101

Arteterapia

 

pierwszego stopnia

niestacjonarne

W3N101

Arteterapia

 

pierwszego stopnia

stacjonarne

W3S102

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

 

pierwszego stopnia

 niestacjonarne

W3N102

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

 

pierwszego stopnia

stacjonarne

W3S113

Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji

 

JM

stacjonarne

W3S105

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Moduł język obcy

JM

niestacjonarne

W3N105

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

pierwszego stopnia

stacjonarne

W3S107

Pedagogika

Moduł język obcy

pierwszego stopnia

niestacjonarne

W3N107

Pedagogika

 

drugi stopień

stacjonarne

W3S207

Pedagogika

Moduł język obcy

drugi stopień

niestacjonarne

W3N207

Pedagogika

 

JM /VII semestr

stacjonarne

W3S210

Psychologia

Moduł język angielski

JM

niestacjonarne

W3N210

Psychologia

Moduł język angielski

W4

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

pierwszego stopnia

stacjonarne

W4S105

Informatyka

Moduł język angielski

pierwszego stopnia

stacjonarne

W4S107

Inżynieria biomedyczna

Moduł język angielski

drugi stopień

stacjonarne

W4S208

Inżynieria materiałowa

Moduł język angielski

pierwszego stopnia

stacjonarne

W4S109

Matematyka,
Fizyka medyczna, Fizyka

Moduł język angielski

drugi stopień

stacjonarne

W4S209

Matematyka

 

pierwszego stopnia

stacjonarne

W4S110

Mechatronika

 

drugi stopień

stacjonarne

W3S210

Mechatronika

 

pierwszego stopnia

stacjonarne

W4S111

Mikro i nanotechnologia

 

pierwszego stopnia

stacjonarne

W4S112

Technologia chemiczna

Moduł język angielski

W5
Wydział Prawa i Administracji

pierwszego stopnia

stacjonarne

W5S101

Administracja

 

pierwszego stopnia

niestacjonarne

W5N101

Administracja

 

JM

stacjonarne

W5S102

Prawo

 

JM

niestacjonarne

W5N102_pt

W5N102_we

Prawo

 

pierwszego stopnia

stacjonarne

W5S103

Przedsiębiorczość

 

 

pierwszego stopnia

niestacjonarne

W5N103

Przedsiębiorczość

 

W6

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

pierwszego stopnia

stacjonarne

W6S102

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Moduł język obcy

drugi stopień

stacjonarne

W6S202

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Moduł język obcy

drugi stopień

stacjonarne

W6S203

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Moduł język obcy

drugi stopień

stacjonarne

W6S204

Etnologia i antropologia kulturowa

 

JM

stacjonarne

W6S105

Grafika

Moduł język obcy

JM

stacjonarne

W6S107

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Moduł język obcy

pierwszego stopnia

niestacjonarne

W6N109

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

pierwszego stopnia

niestacjonarne

W6N108

Pedagogika

 

drugi stopień

 

W6S208

Pedagogika

 

drugi stopień

 

W6N208

Pedagogika

 

drugi stopień

 

W6S210

Pedagogika osób
niepełnosprawnych z arteterapią

 

 

drugi stopień

 

W6N210

Pedagogika osób
niepełnosprawnych z arteterapią

 

W7

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego

pierwszego stopnia

stacjonarne

W8S101

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Moduł język obcy

pierwszego stopnia

niestacjonarne

W8N101

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

 

drugi stopień

stacjonarne

W8S201

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Moduł język obcy

drugi stopień

niestacjonarne

W8N201

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

 

JM /V semestr

stacjonarne

W8S202

Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia

Moduł język obcy

pierwszego stopnia

stacjonarne

W8S103

Reżyseria

Moduł język obcy

drugi stopień

stacjonarne

W8S203

Reżyseria

Moduł język obcy


UWAGA! KLUCZ DOSTĘPU do testów poziomujących dla studentów którzy rozpoczynają lektorat w semestrze letnim (od 19.02.2024 r.)

Wydział

Tryb studiów

Rodzaj studiów

Klucz dostępu

Program studiów

Semestr
rozpoczęcia

Nazwa modułu

W1

Wydział Humanistyczny

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W1-S1AI

Architektura informacji

2

Lektorat języka obcego

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W1-S1DF

Doradztwo filozoficzne i coaching

2

Lektorat języka obcego

niestacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W1-N1DF

Doradztwo filozoficzne i coaching

2

Lektorat języka angielskiego

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W1-S1FG

Filologia germańska

2

Lektorat języka obcego

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W1-S1FI

Filozofia

2

Lektorat języka obcego

niestacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W1-N1FI

Filozofia

2

Lektorat języka angielskiego

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W1-S1FW

Filologia wschodniosłowiańska

2

Lektorat języka obcego

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W1-S1HS

Historia sztuki

2

Lektorat języka obcego

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W1-S1KO

Kognitywistyka

2

Lektorat języka obcego

niestacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W1-N1KO

Kognitywistyka

2

Lektorat języka angielskiego

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W1-S1KP

Komunikacja promocyjna i kryzysowa

2

Lektorat języka obcego

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W1-S1KU

Kulturoznawstwo

2

Lektorat języka obcego

niestacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W1-N1KU

Kulturoznawstwo

2

Lektorat jezyka obcego

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W1-S1PI

Sztuka pisania

2

Lektorat języka obcego

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W1-S1TH

Turystyka historyczna

2

Lektorat języka angielskiego

W2

Wydział Nauk Przyrodniczych

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W2-S1AQ

Aquamatyka - interdyscyplinarne
gospodarowanie środowiskami wodnymi

2

Lektorat języka obcego

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W2-S1BI

Biologia

2

Lektorat języka angielskiego

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W2-S1BT

Biotechnologia

2

Lektorat języka angielskiego

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W2-S1GF

Geografia

2

Lektorat języka obcego

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W2-S1IZ

Inżynieria zagrożeń środowiskowych

2

Lektorat języka obcego

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W2-S1OS

Ochrona środowiska

2

Lektorat języka angielskiego

W3

Wydział Nauk Społecznych

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W3-S1DK

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

2

Lektorat języka obcego

niestacjonarne

studia pierwszego stopnia

lekt-W3-N1DK

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

2

Lektorat języka obcego

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W3-S1DP

Doradztwo polityczne i publiczne

2

Lektorat języka obcego

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W3-S1PO

Politologia

2

Lektorat języka obcego

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W3-S1SO

Socjologia

2

Lektorat języka obcego

niestacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W3-N1SO

Socjologia

2

Lektorat języka obcego

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W3-S1SP

Praca socjalna

2

Lektorat języka obcego

niestacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W3-N1SP

Praca socjalna

2

Lektorat języka obcego

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W3-S1ZZ

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

2

Lektorat języka angielskiego

niestacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W3-N1ZZ

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

2

Lektorat języka angielskiego

stacjonarne

jednolite magisterskie

lekt-W3-SMPC

Pedagogika specjalna

2

Lektorat języka obcego

niestacjonarne

jednolite magisterskie

lekt-W3-NMPC

Pedagogika specjalna

2

Lektorat języka obcego

stacjonarne

jednolite magisterskie

lekt-W3-SMPS

Psychologia

2

Lektorat języka angielskiego

W4

Wydział Nauk Ścisłych i technicznych

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W4-S1BF

Biofizyka

2

Lektorat języka obcego

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W4-S1CH

Chemia

2

Lektorat języka angielskiego

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W4-S1FM

Fizyka medyczna

2

Lektorat języka obcego

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W4-S1FZ

Fizyka

2

Lektorat języka obcego

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W4-S1IS

Informatyka stosowana

2

Lektorat języka angielskiego

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W4-S1MA

Inżynieria materiałowa

2

Lektorat języka angielskiego

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W4-S1MAA

Inżynieria materiałowa (studia w języku angielskim)

2

Lektorat języka angielskiego

W6

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W6-S1AE

Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

2

Lektorat języka obcego

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W6-S1AK

Etnologia i antropologia kulturowa

2

Lektorat języka obcego

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W6-S1EM

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

2

Lektorat języka obcego

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W6-S1ML

Muzyka w multimediach

2

Lektorat języka obcego

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W6-S1PE

Pedagogika

2

Lektorat języka obcego

niestacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W6-N1PE

Pedagogika

2

Lektorat języka obcego

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W6-S1PG

Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej

2

Lektorat języka obcego

stacjonarne

jednolite magisterskie

lekt-W6-SMPC

Pedagogika specjalna

2

Lektorat języka obcego

niestacjonarne

jednolite magisterskie

lekt-W6-SNPC

Pedagogika specjalna

2

Lektorat języka obcego

W7

Wydział Teologiczny

stacjonarne

pierwszego stopnia

lekt-W7-S1NR

Nauki o rodzinie

2

Lektorat języka obcego

stacjonarne

jednolite magisterskie

lekt-W7-SMTI

Teologia

2

Lektorat języka obcego

niestacjonarne

jednolite magisterskie

lekt-W7-NMTI

Teologia

2

Lektorat języka obcego

stacjonarne

jednolite magisterskie

lekt-W7-SMTIP

Teologia pastoralna

2

Lektorat języka obcego

W8

Szkoła Filmowa

stacjonarne

jednolite magisterskie

lekt-W8-SMRF

Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

2

Lektorat języka obcego