Kurs przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych przypomnieniem sobie oraz pogłębieniem wiedzy z zakresu kultury antycznej ze szczególnym uwzględnieniem literatury i kultury Hiszpanii i Francji. 

Moduł e-learningowy jednosemestralny skierowany do studentów historii kontynuujących naukę z języka łacińskiego. Moduł zawiera treści powtórzeniowe z I-wszego semestru i pozwala szybko rozeznać się w tematyce języka łacińskiego i kultury antycznej.

Jednosemestralny moduł e-learningowy z języka łacińskiego na poziomie A1 proponowany wszystkim studentom rozpoczynającym naukę języka łacińskiego.

Kurs jedno-semestralny  dla studentów prawa zawierający elementy gramatyki oraz sentencje i paremie prawne będące w użyciu..

Kurs składa się z 12 części - rozdziałów, z których każdy omawia inne, nowe zagadnienia leksykalno-gramatyczne oraz ćwiczenia

Kurs jednosemestralny dla studentów m. in. kierunku teologia