Wszystko na temat egzaminu po ostatnim semestrze lektoratu języka angielskiego na poziomie B2, w tym próbna część pisemna w formie interaktywnego quizu. Dostęp za kodem uzyskanym od lektora.  Kodem jest nazwisko lektora oraz 2015, na przykład: Nowak-Kowalska2015

Wszystko na temat egzaminu po ostatnim semestrze lektoratu języka angielskiego na poziomie A1, w tym próbna część pisemna w formie interaktywnego quizu. Dostęp za kodem uzyskanym od lektora.  Kodem jest nazwisko lektora oraz 2015, na przykład: Nowak-Kowalska2015

Wszystko na temat egzaminu po ostatnim semestrze lektoratu języka angielskiego na poziomie A2, w tym próbna część pisemna w formie interaktywnego quizu. Dostęp za kodem uzyskanym od lektora.  Kodem jest nazwisko lektora oraz 2015, na przykład: Nowak-Kowalska2015

Wszystko na temat egzaminu po ostatnim semestrze lektoratu języka angielskiego na poziomie B1, w tym próbna część pisemna w formie interaktywnego quizu. Dostęp za kodem uzyskanym od lektora.  Kodem jest nazwisko lektora oraz 2015, na przykład: Nowak-Kowalska2015

Wszystko na temat egzaminu po ostatnim semestrze lektoratu języka angielskiego na poziomie C1, w tym próbna część pisemna w formie interaktywnego quizu. Dostęp za kodem uzyskanym od lektora.  Kodem jest nazwisko lektora oraz 2015, np. Nowak-Kowalska2015