Egzamin kończący lektorat języka niemieckiego specjalistycznego (prawniczego) na poziomie B2 w sesji letniej 2019/2020 dla grupy prowadzonej przez:

mgr Jerzy Gzara