Próbna część egzaminu pisemnego w formie interaktywnego quizu. Dostęp za kodem uzyskanym od prowadzącego.