Kurs wspomagający nauczanie w ramach lektoratu języka angielskiego na poziomie B2 dla studentów zarządzania zasobami ludzkimi oraz organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej. 

Kurs wspomagający nauczanie w ramach lektoratu języka angielskiego na poziomie B1 dla studentów zarządzania zasobami ludzkimi.

Język angielski dla studentów zarządzania zasobami ludzkimi - I rok.