Moduł przygotowujący do egzaminu po ostatnim semestrze lektoratu języka angielskiego na poziomie C1, w tym próbna część pisemna w formie interaktywnego quizu. Dostęp za kodem uzyskanym od lektora.  Kodem jest nazwisko lektora, na przykład: Nowak-Kowalska

Moduł przygotowujący do egzaminu po ostatnim semestrze lektoratu języka angielskiego na poziomie B2, w tym próbna część pisemna w formie interaktywnego quizu. Dostęp za kodem uzyskanym od lektora.  Kodem jest nazwisko lektora, na przykład: Nowak-Kowalska