Información sobre el examen después del último semestre de español en el nivel A1, incluido el nuevo simulacro de examen (2023/24).

Wszystko na temat egzaminu po ostatnim semestrze lektoratu języka hiszpańskiego  na poziomie A2, w tym próbna część pisemna w formie interaktywnego quizu. Dostęp za kodem uzyskanym od lektora.