Rekomendacje dotyczące realizacji zajęć z języka francuskiego i niemieckiego  zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Rekomendacje dotyczące realizacji zajęć z języka francuskiego i niemieckiego zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Rekomendacje dotyczące realizacji zajęć z języka angielskiego zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Rekomendacje dotyczące realizacji zajęć z języka angielskiego zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Rekomendacje dotyczące realizacji zajęć z języków klasycznych zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Rekomendacje dotyczące realizacji zajęć z języka angielskiego zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.