Kurs wyrównawczy jest wsparciem dla studentów w podnoszeniu poziomu kompetencji językowych przed rozpoczęciem lektoratu języka francuskiego umożliwiającego  osiągnięcie poziomu B2.