Egzamin próbny dla przygotowujących się do uzyskania poświadczenia kompetencji językowych na poziomie B2 w zakresie języka angielskiego. Kod dostępu  Kodem jest Nazwisko Lektora, podkreślnik, 2023, na przykład: Nowak-Kowalska_2023