Kurs ma na celu pomoc studentom mającym trudności w obszarze słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz obszarze leksykalno - gramatycznym. Poprzez ćwiczenia  kurs przygotowuje studentów do egzaminu poświadczającego na poziomie B2. 

Kurs wyrównawczy jest wsparciem dla studentów w podnoszeniu poziomu kompetencji językowych przed rozpoczęciem lektoratu języka angielskiego