Moduł przygotowujący do egzaminu biegłości językowej na poziomie B2, w tym próbna część pisemna w formie quizu. Dostęp za kodem uzyskanym od lektora.  Kodem jest nazwisko lektora, podkreślnik, 2023, na przykład: Nowak-Kowalska_2023