Egzaminy kończące lektorat języka angielskiego na poziomie B1 - sesja letnia 2020/2021


Egzamin kończący lektorat języka angielskiego na poziomie B1 w sesji letniej 2019/2020 dla grup prowadzonych przez lektorów:

  • dr. Ryszarda Kalamarza
  • mgr Lilianę Kałafatiuk
  • mgr Lucynę Niedobecką

Egzamin kończący lektorat języka angielskiego na poziomie B1 w sesji letniej 2019/2020 dla grup prowadzonych przez lektorów:

  • mgr Agatę Cienciałę
  • mgr. Zdzisława Ciuka
  • mgr. Krzysztofa Franka
  • mgr Teresę Pawłowską
  • dr Marię Stec

Egzamin kończący lektorat języka angielskiego na poziomie B1 w sesji letniej 2020/2021 dla grup prowadzonych przez lektorów:

  • mgr Katarzynę Radziędę