Kurs języka francuskiego dla studentów II roku Prawa ( 30 godzin).