Kurs j. francuskiego dla studentów prawa ( wymiar kursu 2 x 30 h).