Kurs języka francuskiego na poziomie docelowym B1 - semestr 1 2022/23