Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu historii, geografii i kultury krajów obszaru anglojęzycznego oraz  zasad funkcjonowania ich systemów politycznych, a także  przedstawienie postaw i zwyczajów charakterystycznych dla tych społeczeństw.