Kurs ogólny i specjalistyczny języka angielskiego przeznaczony dla studentów prawa w oparciu o podręcznik NEW INSIDE-OUT