Kurs języka specjalistycznego przeznaczony dla studentów biologii, biotechnologii i ochrony środowiska.