Test, Horloge, Date Limite, RencontreKurs powtórkowy przed egzaminem z 4 semestrów