Instrukcja logowania na lektorat w serwisie UL

Jak uniknąć problemów w zalogowaniu się na lektorat za pośrednictwem serwisu UL.

Kliknij na link LOGOWANIE NA LEKTORAT W SERWISIE UL.doc, by wyświetlić plik.