Kurs przybliża słuchaczom me z zakresu  statystyczne wykorzystywane w opracowaniu badań z zakresu nauk przyrodniczych. Kurs przygotowany zgodnie z projektowaniem uniwersalnym w ramach projektu UniwersUs