2018/2019

Dźwięk w grach, rok 2 / II st.

2018/2019

Dźwięk w grach, rok 1/ II st.

2018/2019

Muzyka w multimediach, rok 2 / I st.

Ekologiczne podstawy ochrony środowiska

Ekologiczne, oparte na powiązaniach funkcjonalnych pomiędzy elementami środowiska przyrodniczego, ujęcie działań w zakresie ochrony środowiska.

Poruszane zagadnienia obejmują:

  1. efekty działań na rzecz poprawy funkcjonowania środowiska przez pryzmat jakości życia człowieka,
  2. identyfikację  przyczyny powstawania przekształceń środowiska w odniesieniu do etapów rozwoju kultury jego użytkowania,
  3. prezentację zasad odtwarzania funkcji ekosystemów, aby mogły zapewnić "dobra i usługi", jakie świadczy środowisko przyrodnicze,
  4. ochronę zasobów i ich racjonalną gospodarkę, aby zachować ekosystemy dla przyszłych pokoleń.